Skilmálar

Skilmálar vegna tölvupósts

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesi, skrái, afriti né notfæri þér tölvupóstinn eða viðhengi hans á nokkurn hátt eins og þér er skylt skv. 2. mgr. 44. gr., sbr. 57. gr. laga nr. 107/1999 um fjarskipti. Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.

E-mail disclaimer

This e-mail message and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of its content in any way and notify sender immediately — by replying to this message or by sending an e-mail — and destroy all copies of this message and any attachments. Thank you.