Jafnréttisstefna

Jafnréttis – og jafnlaunastefna Samkaupa er hluti af Mannauðsstefnu. Stefnan nær til allra starfsmanna óháð kyni, aldri, kynþætti, trúarbrögðum og kynhneigð.

Samkaup hefur formlega hlotið vottun (25.janúar 2019) um að standast kröfur jafnlaunastaðalins ÍST 85:2012 og leyfi Jafnréttisstofu til að nota jafnlaunamerkið 2019 – 2022.

Tilgangur þessarar jafnréttis – og jafnlaunastefnu er að stuðla að jafnrétti kynjanna í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Samkaup hefur innleitt jafnlaunakerfi sem nær til allra starfsmanna og inniheldur jafnréttisáætlun og byggist þessi stefna á henni.

Samkaup leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og nýta til jafns styrkleika kvenna og karla þannig að hæfileikar, kraftar og færni allra starfmanna fyrirtækisins njóti sín sem best. Með jafnréttisáætlun Samkaupa hafa stjórnendur skuldbundið sig að leggja áherslu á jafnrétti þar sem hver einstaklingur er metinn að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu.

 

Gildi Samkaupa, Kaupmennska, Áræðni og Sveigjanleiki, eru hornsteinar í starfi Samkaupa og eru leiðarljós í að gera Samkaup að eftirsóttum vinnustað þar sem jafnrétti og jafnræði kynjanna er virt og að konur og karlar hafi jöfn tækifæri á öllum sviðum.  Lykilatriði í velgengi Samkaupa felst í starfsfólki fyrirtækisins.

  • Samkaup greiðir konum og körlum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  • Samkaup veitir konum og körlum jafna möguleika.
  • Samkaup býður konum jafnt og körlum sömu tækifæri til starfsþjálfunar og fræðslu.
  • Samkaup er fjölskylduvænn vinnustaður.
  • Samkaup líður ekki kynbundna, né kynferðislega áreitni, einelti eða ofbeldi á nokkurn hátt.

Nánari úfærsla á þessum meginmarkmiðum Samkaup er í jafnréttisáætlun (JAFN 05.02).

Samkaup greiðir konum og körlum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Samkaup mismunar ekki starfsfólki í launum, hlunnindum eða kjörum eftir kyni, kynhneigð, trúarbragða, þjóðerni eða aldri og er það einn megin tilgangur með jafnlaunakerfinu.

Jafnlaunastefnan er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 og önnur lög er tengjast jafnrétti, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nær til allra starfsmanna og er hluti af launastefnu fyrirtækisins. Stjórnendur skuldbinda sig til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.

Starfsfólk hefur jöfn tækifæri til að þróast í starfi, óháð kyni. Leitast er við að hafa kynjahlutfall sem jafnast og að störf flokkist ekki sem sérstök karla eða kvennastörf.

Samkaup hefur það markmið að allir starfsmenn eigi kost á að sækja sér aukan starfsþjálfun, endurmenntun og fræðslu. Konur og karlar njóta sömu möguleika til að sækja námskeið sem heldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings í öðrum störfum hjá Samkaupum.

Samkaup leitast eftir að gera starfsfólki kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með gagnkvæmum sveigjanleika eftir því sem við verður komið á þörf er á.

Lögð er áhersla á góða líðan starfsmanna og góðan starfsanda hjá Samkaupum. Allir starfsmenn skulu geta notið sín sem einstaklingar og eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu, kurteisi og alúð. Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni, einelti eða ofbeldi af öðru tagi er undir engum kringumstæðin liðin hjá Samkaupum.

Ábyrgð á framgangi jafnréttismála er hjá framkvæmdastjóra Mannauðssviðs. Jafnréttis – og jafnlaunastefna þessi er hluti af Mannauðsstefnu Samkaupa sem er kynnt fyrir öllum starfsmönnum og gerð grein fyrir hvert hægt er að leita með athugasemdir.