Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda um störf hjá Samkaupum hf.

Varðandi umsókn þína hjá Samkaupum hf., mun fyrirtækið, sem ábyrgðaraðili, safna og vinna með persónugreinanlegar upplýsingar þínar í þeim tilgangi sem tilgreindur er hér að neðan. Vinsamlegast kynnið ykkur vel eftirfarandi atriði til þess að skilja hvernig við vinnum með persónuupplýsingar þínar.

Við söfnum og vinnum eftirfarandi persónuupplýsingar til þess að meðhöndla umsókn þína og annað tengt ráðningarferlinu:

 • Nafn.
 • Kennitala.
 • Netfang.
 • Heimilisfang.
 • Símanúmer.
 • Mynd.
 • Upplýsingar um fyrri atvinnu og menntun og aðrar upplýsingar sem koma fram í ferilskrá.
 • Prófskírteini og önnur skjöl sem þú hefur útvegað okkur.
 • Upplýsingar frá meðmælendum, ef við á, og innra mat sem fer fram á þér í tengslum við umsóknina.
 • sakavottorð ef eðli starfsins kallar á slíkt.

Engin sjálfvirk gagnavinnsla fer fram við ráðningar hjá Samkaupum.

Upplýsingunum er safnað frá þér og eftir atvikum í gegnum umsagnaraðila sem þú bendir okkur á. Í sumum tilvikum er notast við ráðningarskrifstofur sem sjá um að flokka umsækjendur miðað við þær hæfni- og menntunarkröfur sem gerðar eru til viðkomandi starfs.

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga þinna er nauðsynleg til að gera ráðstafanir að beiðni skráðs einstaklings áður en samningur er gerður, sbr. 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Flutningur gagna til vinnsluaðila
Í tengslum við úrvinnslu umsóknar þinnar er mögulegt að gögn þín séu flutt til umsjáaðila upplýsingakerfa sem vinna með eða geyma gögn fyrir okkur. Vinnslusamningur við viðkomandi aðila liggur að baki slíkum flutningi.

Við geymum persónuupplýsingarnar svo lengi sem við teljum nauðsynlegt til að uppfylla þann tilgang sem nefndur er hér að ofan, þó ekki lengur en sex mánuði.

Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um í gildandi löggjöf um persónuvernd, þá átt þú rétt á:

 • Aðgengi að persónuupplýsingunum
 • Að láta leiðrétta / eða eyða persónuupplýsingum
 • Að láta takmarka vinnslu með persónuupplýsingar
 • Að draga til baka samþykki hvenær sem er
 • Að andmæla vinnslu persónuupplýsinga
 • Að andmæla gerð persónusniðs

Þú hefur einnig rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um Persónuvernd má finna á heimasíðu stofnunarinnar,

Vinsamlegast hafðu samband við okkur í gegnum netfangið persónuvernd@samkaup.is ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi vernd persónuupplýsinga þinna eða ef þú vilt nýta þér lagaleg réttindi þín.

Samkaup hf.
Krossmóa 4
260 Reykjanesbær

Persónuverndaryfirlýsing þessi er endurskoðuð reglulega og uppfærð ef tilefni er til. Síðast var yfirlýsingin uppfærð þann 29.01.2019