Beiðni vegna vinnslu persónuupplýsinga

Beiðni vegna vinnslu persónuupplýsinga

  • Réttindi

    Að því gefnu að upplýsingarnar séu þess eðlis að slíkt sé mögulegt
  • Beiðni

  • Til þess að aðstoða okkur við vinnslu beiðnarinnar biðjum við þig vinsamlegast að veita okkur eins ítarlegar upplýsingar um gögnin og þér er unnt. Dæmi: „Ég hef verið viðskiptavinur hjá fyrirtækinu síðan...“ . „Ég starfaði hjá fyrirtækinu á tímabilinu....“ „Ég sótti um starf hjá fyrirtækinu....“ „Ég hef nýtt mér eftirfarandi þjónustu....“ ofl.
  • Yfirlýsing

  • Ég staðfesti að ég er sá sem vísað er til í þessari beiðni og að allar upplýsingar settar fram eru réttar og hafa verið veittar Samkaupum í þeim tilgangi að bregðast við beiðni minni. Einnig staðfesti ég að upplýsingarnar sem safnast saman í tengslum við vinnslu þessarar beiðnar má afhenda til mín á því formi sem Samkaup telja mest viðeigandi (en þó alltaf rafrænt ef þess er kostur); Ég er meðvitaður um að það kann að vera ómögulegt að afhenda mér umbeðnar upplýsingar vegna þess að þær eru ekki lengur til og að allur eða hluti af beiðni minni kann að verða vísað frá ef ekki verður hægt að vinna hana sökum ákvæða í lögum. Einnig er ég meðvitaður um að Samkaup kann að taka hóflegt gjald fyrir vinnsluna ef hún reynist vera umfangsmikil og munu Samkaup upplýsa mig um þann kostnað áður en vinnslan fer fram.